Wilt u mij helpen? 

NL46 RABO 0301 9371 41

Stichting

Stichting

De stichting Floor for Life heeft als doel geld in te zamelen dat nodig is om kosten te betalen die voortkomen uit de behandeling van Floor.

Kosten waar het gezin mee te maken krijgt, zijn bijvoorbeeld reis- en verbljfkosten. Maar ook het dagelijks levensonderhoud en onderwijs voor de andere kinderen. En omdat beide ouders in die periode van de behandeling in het buitenland geen inkomen hebben, vallen ook de vaste lasten in Nederland onder de kosten.

De statuten zijn donderdag 12 februari 2015 de notaris gepasseerd.

Mocht Floor onverhoopt niet in aanmerking komen voor de behandeling in Amerika, of mocht er na de behandeling geld over zijn, dan komt het geld, zoals beschreven in de statuten, ten goede aan onderzoek naar en behandeling van kinderkanker.

overlay